Budovereniging Shima

Contributie

Inschrijven

Iedereen kan bij ons de eerste twee lessen meedoen zonder contributieverplichting. Na de tweede les ontvangt u van de trainer een inschrijfformulier.

Door dit inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen verplicht u zich tot het betalen van de contributie.

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en wel vóór 1 augustus waarna u een bevestiging van de opzegging ontvangt. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd.

Bij tussentijds stoppen wordt geen contributie gerestitueerd.

Het verenigingsjaar loopt van augustus tot juli.

Wordt u tussentijds lid van onze vereniging dan wordt uiteraard de contributie aangepast. U betaalt dan een evenredig deel.

 

Contributie per jaar

Judo en Karate

tot 18 jaar            : € 102,50

18 jaar en ouder : € 110,00

tweede sport        : €  77.50

Indien er andere gezinsleden lid zijn van Budovereniging Shima betaalt het tweede en elk volgende lid € 77,50 per contributiejaar.

Mini-judo              : € 102,50

G-Gym                   : € 75,00

 

Bijzondere bijstand.

Mocht de contributie voor u een probleem zijn dan bestaat de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen.

U moet dan de (betaalde) factuur van de vereniging overleggen en een aanvraag indienen. Klik hier voor meer informatie en het downloaden van het aanvraagformulier. U kunt ook langsgaan bij het loket Team Werk, Inkomen Zorg, Loket WIZ.

Wilt u het formulier alvast invullen, kruis dan de optie “Maatschappelijke participatie” aan.

 

Voor judo en karate hebben wij een aantal pakken die wij in bruikleen aanbieden. Vraag hiernaar bij de trainer of de contactpersoon van deze afdeling. Ook bieden wij nieuwe pakken tegen inkoopsprijs aan.

Back to Top