Budovereniging Shima

Informatie

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met een contactpersoon van elke afdeling.
Voor sport gerelateerde vragen kunt u terecht bij de contactpersoon van de betreffende sport. Voor overige vragen
kunt u terecht bij het dagelijks bestuur, eventueel via shimatexel@gmail.com.

Bestuur

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: John Zoetelief – (0222)313870
Penningmeester: Anneke Visser – (0222)310802 Secretaris:
Sophie Brasseur – sophiebrasseur@wur.nl

 

Contactpersonen

Judo en Mini-Judo: Rob Bruijn – (0222)319569
Karate (interim): Josephine Hercules – (06)16474758
G-Gym Janny Koning – (06)30254926

 

Secretariaat

Vuurbaeck 12    |    1791 TH    |    Den Burg

E-mail

shimatexel@gmail.com

Back to Top